Geschiedenis

Home / Geschiedenis

Geschiedenis Wooncollege


Wooncollege is gevestigd op een unieke plek in Amersfoort. Veel mensen zullen deze locatie herinneren als de Industrie- en Huishoudschool van Amersfoort, beter bekend als Huishoudschool Prinses Irene.

Huishoudschool Prinses IreneDe eerste plannen voor een nieuwe Industrie- en Huishoudschool kwamen in 1949. Het schoolbestuur had overlegd met de gemeente over de aankoop van een geschikt terrein en verschillende mogelijkheden werden bekeken. Eind 1950 was de keuze gevallen op het terrein aan de Kapelweg. In april 1951 ging de minister akkoord met het geven van een ontwerp-opdracht aan het architectenbureau G.H. Kleinhout en ir. A.J. van der Steur, te Amsterdam. De bouw startte in augustus 1955. Op 30 november 1955 werd de eerste steen gelegd door de inspectrice van het Nijverheidsonderwijs mejuffrouw I. Schrale. In een symbolisch ceremonieel werden vervolgens tien andere stenen gelegd door personen die de verschillende geledingen van de school vertegenwoordigden.
Tweeënhalf jaar later kon de nieuwe school in gebruik worden genomen. De officiële opening vond plaats op 24 maart 1958 en de school kreeg de naam ‘Prinses Irene’. Officieel bleef de naam Amersfoortse Industrie- en Huishoudschool weliswaar bestaan, maar in de praktijk sprak men over de Prinses Irene school. Dit werd gezien als een meer eigentijdse benaming.
Karakteristieke stijlelementen

Voor het terrein rond de gangschool maakte tuinarchitect J.W.M. Sluiter een tuinplan, in een aan de Nieuwe Architectonische Tuinstijl verwante vormgeving. In de school zijn kunstwerken van de hand van: Willem Molin (1895-1959) met een mozaïek in de zitkamer van het internaat en Adriaan van der Weijden (1910-1961) met het glas-in-loodraam trappenhuis. Deze kunstenaar kreeg in 1940 de Prix de Rome voor monumentale en versierende schilderkunst.


Nu inschrijven
Wooncollege, wil jij ook geslaagd wonen in Amersfoort? Schrijf je vandaag nog in!

Kapelweg


Het schoolgebouw staat op de hoek van de Kapelweg en de Bonairelaan, in de vooroorlogse villawijk Bergkwartier. De voorgevel van de school staat aan de Kapelweg. Stedenbouwkundig gezien vormt de school met de haaks op elkaar staande bouwmassa’s de opmaat voor het gemeentelijk stadsgezicht Berg-Zuid, eveneens uit de jaren vijftig. Bomen, vaste plantvakken, heesters en grasperken rond de school zijn deels nog afkomstig van de oorspronkelijke tuinaanleg. Daarnaast zijn de originele stalen ingangshekken behouden gebleven. Zoals op zoveel plekken op De Berg, is het terrein geaccidenteerd, wat in het ontwerp is verwerkt in de verschillende hoogtes van de vleugels.